ŽÁRUVZDORNÉ VYZDÍVKY A IZOLACE

KVALITA A EFEKTIVITA

Kvalita

Je více než zřejmé, že dosáhnout takové kvality, která uspokojí požadavky a potřeby zákazníka, je možné jen tehdy, když se kvalita stane věcí všech, kteří ji v celém rozsahu procesů zabezpečují, tj. od marketingu a průzkumu trhu přes projektování, zajišťování zdrojů, zásobování, plánován a vývoj procesů, výrobu, kontrolu a zkoušení, uvádění díla do provozu, technickou pomoc a údržbu.

Osobní angažovaností zaměstnanců a poskytováním přiměřených zdrojů zabezpečuje společnost účinnost a funkčnost systému kvality v jednotlivostech navazujících procesů.

Naším cílem je nepřetržité zlepšování kvality, a tím i dlouhodobé zabezpečování rozvoje firmy v tvrdém konkurenčním prostředí na tuzemských i zahraničních trzích.

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance organizace při jejich každodenní práci.

Efektivita

Vzhledem k našim dlouhodobým zkušenostem, kvalitní přípravě a detailní znalosti daného projektu jsme schopní realizovat instalace v překvapivě krátkých termínech.

Máme propracované moderní postupy a využíváme nové technologie instalací

V týmu sdružujeme přední odborníky s dlouholetou praxi ve stavebnictví a příbuzných oborech. Všichni pracovníci mají potřebnou kvalifikaci k uvedeným činnostem, čímž je zajištěna kvalita a dodržení příslušných předpisů přímo při samotné realizaci díla.

Nabízíme kvalifikovanou a profesionální práci s použitím kvalitních, osvědčených materiálů a zařízení.