ŽÁRUVZDORNÉ VYZDÍVKY A IZOLACE

PROJEKTY

Ve spolupráci s českým výrobcem žáruvzdorných mateiálů společností Průmyslová keramika s.r.o. vyvíjíme technologii torkretace LCC  žárobetonů . Dlouhodobým vývojem jsme dosáhli významného posunu v kvalitě instalované vyzdívky, její vlastnosti se blíží vlastnostem vyzdívky z vibrolitých žárobetonů. Toto bylo ověřeno nejen zkouškami vzorků odebraných přímo při vlastních pracech, ale též zkouškami na vybouraných fragmentech po roce provozu v cementárně Čížkovice. Technologie torkretu nabízí našim zákazníkům podstatné zkrácení času potřebného k instalci vyzdívky. Tato technologie je též postatně méně náročná na logistiku, než tradiční způsoby zdění z tvarového materiálu, případně odlévání.

  , torkretace žárobetonů s chemickou vazbou