ŽÁRUVZDORNÉ VYZDÍVKY A IZOLACE

HODNOTY A CÍLE

Cíle

 • Být spolehlivým dodavatelem stavebních prací pro investory.
 • Optimálním využitím našich kapacit dosahovat nadprůměrné ziskovosti a dynamického rozvoje naší společnosti.
 • Přistupovat ke každé stavební zakázce s nejvyšším nasazením a odbornou způsobilostí s cílem uspokojení potřeb našich zákazníků.
 • Rozvíjet kreativní potenciál našich zaměstnanců pro nalezení nejlepších řešení pro naše zákazníky.
 • Vždy klást na první místo partnerství, důvěru a dosažení společných cílů.
 • Být vzorem společenské odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Hodnoty

 • spokojený zákazník
 • spokojení zaměstnanci
 • kvalita
 • profesionalita
 • inovace
 • společenská odpovědnost
 • loajalita
 • odvaha
 • pravda
 • aktivita

Tyto hodnoty jsou základem kultury naší společnosti. Odráží se v základních postojích, které jsou našimi zaměstnanci přirozeně přijímány. 
Vyjadřují styl naší práce a způsob jednání se spolupracovníky, investory, obchodními partnery a veřejností