ŽÁRUVZDORNÉ VYZDÍVKY A IZOLACE

PRODUKTY A SLUŽBY

V oblasti žárotechniky se zabýváme projekcí, výstavbou, revizemi a opravami vyzdívek tepelně technických zařízení.

Jedná se zejména o cementárny, vápenky, teplárenské a elektrárenské kotle, různé průmyslové pece v rozsahu:

–  vypracování technické dokumentace včetně inženýrských prací

–  dodávka materiálu 

–  provádění montážních prací a vyzdívek včetně svářečských prací pomocných konstrukcí

–  prohlídky a posouzení stavu žáruvzdorných vyzdívek a návrh na řešení oprav

–  zákaznický servis s údržbou

–  bourání vyzdívek

Námí navrhované řešení vždy vychází z platných evropských norem a respektuje požadavky zákazníka jak po technické, tak po ekonomické stránce