ŽÁRUVZDORNÉ VYZDÍVKY A IZOLACE

REFERENCE

2015

SofiaMed SA Sofia                              Oprava žáruvzdorné vyzdívky naklápěcí rafinační pece na zpracování mědí

torkretací za tepla

výměna vyzdívky struskové zóny naklápěcí rafinační pece na zpracování mědi

ZEVO Chotíkov                                   Torkretace žáruvzdorné vyzdívky v částech spalovací komory a výsypky kotle

na spalování komunálního odpadu

Keramost a.s. Obrnice                          Instalace vláknité žáruvzdorné vyzdívky ve spalovací a směšovací komoře

sušárny na bentonit

REMET s.r.o.                                      Oprava ž.v. vyzdívky rotační bubnové pece T5 na tavení hliníku torkretací za

tepla

Oprava ž.v. vyzdívky rotační bubnové pece T6 na zpracování hliníku torkretem

za tepla

Instalace žáruvzdorné vyzdívky do částí rotačních bubnových pecí na

zpracování hliníku T5,T6 litím do bednění

CEMEX cement Prachovice a.s.              Instalace ž.v. vyzdívek z LCC žárobetonů v částech pecní linky na výrobu

cementu torkretací

2016

Unipetrol RPA s.r.o.                              Kompletní výměna vyzdívky kouřovodu ethylenové jednotky 1600m2 , 120t

Unipetrol RPA s.r.o.                              Instalace ž.v. vyzdívky do částí pecí ethylenové jednotky

Česká rafinérská a.s., provoz Litvínov      Oprava ž.v. vyzdívky kouřovodu rafinační jednotky torkretací suchou metodou

Válcovny trub Chomutov a.s.                 Oprava ž.v. vyzdívky karuselové pece

Confal a.s. , Veľká Ľupča                      Oprava ž.v. vyzdívky rotační bubnové pece na zpracování hliníku torkretem za                                                                                                                                                      tepla

Keramost a.s. , provoz Obrnice              Oprava vláknité vyzdívky spalovací komory č.2 sušárny bentonitu

Keramost a.s. , provoz Obrnice              Výměna vláknité vyzdívky spalovací komory č.1 sušárny bentonitu

Constelium exstrusionns a.s. Děčín         Oprava ž.v. vyzdívky pece na zpracování hliníku torkretem za tepla

ŠKO-ENERGO, s.r.o.              Rekonstrukce zauhlovací linky fluidního kotle K80

Skupina ČEZ, teplárna Trmice,              rekostrukce zazdívek kotle K6

Elektroporcelán a.s. , divize Louny          Dodávky pálících pomůcek pro pecní vozy tunelové pece

Confal a.s. , Veľká Ľupča                      Oprava ž.v. vyzdívky komorové pece na zpracování hliníku torkretem za

tepla

M. T. Comax a.s., Velvary                 Oprava žáruvzdorné vyzdívky rotační bubnové pece BARTZ torkretem za tepla

Unipetrol RPA s.r.o.                              Instalace protipožární ochrany ocelové nosné konstrukce krakovacích pecí etlylenové jednotky

REMET s.r.o.                                    Oprava ž.v. vyzdívky rotačních bubnových pecí T5,T6 na zpracování hliníku torkretací za tepla

Elektroporcelán a.s. , divize Louny          Oprava, rekonstrukce vyzdívky tunelové pece č.1, 48t

Elektroporcelán a.s. , divize Louny          Dodávky monolitických částí vyzdívky podvozků pecních vozů

2017

REMET s.r.o.                                         Oprava ž.v. vyzdívky rotační bubnové pece T5 na zpracování hliníku torkretací za tepla

Unipetrol RPA s.r.o.                             Sanace komínu BBU/OXAS

Elektroporcelán a.s. , divize Louny   Dodávka měřícího vozu tunelové pece

Elektroporcelán a.s. , divize Louny   Dodávka pálících pomůcek pro tunelovou pec

Elektroporcelán a.s. , divize Louny   Výměna vyzdívky pecních vozů

Elektroporcelán a.s. , divize Merklín  Oprava/výměna vláknité vyzdívky komorové pece

Keramost a.s. , provoz Obrnice         Oprava/výměna vláknité vyzdívky spalovacích komor 2ks sušáren bentonitu

Confal a.s.                                              Oprava vyzdívky bubnové rotační pece na zpracování hliníku torkretací za tepla chemicky vázaným žárobetonem

Metal Trade Comax a.s.                  Opravy vyzdívky bubnové rotační pece na zpracování hliníku torkretací za tepla chemicky vázaným žárobetonem

Metal Trade Comax a.s.                  Opravy vyzdívek pecí na zpracování hliníku

Eurosupport Manufacturing Czechia s.r.o.          Oprava/výměna vláknité vyzdívky spalovací komory a rekuperátorů pece Tridelta

Českomoravský Cement a.s. , závod Mokrá-Horákov   Oprava vyzdívek pecní linky pro výrobu slínku

Ethanol Energy a.s., lihovar Vrdy         Opravy vyzdívek parních kotlů

AcelorMittal Ostrava a.s.                     Sanace, reprofilace torkretem vnitřních stěn hasící věže koksovny

AcelorMittal Ostrava a.s.                     Sanace, reprofilace torkretem stěn havarijního zasobníku konglomerátu

Lovochemie a.s.                                    Provedení základových desek a pasů pro technologii intenzifikace chlazení KD6,

2018

ELEKTROPORCELÁN a.s., divize Louny a Merklín, servis vyzdívek tunelových a komorových pecí (servisní smlouva

Ethanol Energy a.s. – servis vyzdívek kotlů K1 – K3

METAL TRADE COMAX a.s. – servis vyzdívek pecí na zpracování hliníku

REMET SPOL s.r.o. – servis vyzdívek pecí na zpacování hliníku

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s. servis vyzdívek linky pro výrobu slínku (servisní smlouva)

EUROSUPPORT MANUFACTURING – servis pecí pro výrobu katalyzátorů rafinačních procesů ropy

LITOVELSKÁ CUKROVARNÁ a.s. – servis vyzívek šachtové vápenky, výměna rozrážecího kříže

KERAMOST a.s. – servis vyzdívek spalovacích komor sušáren bentonitu

United Energy a.s. – servis vyzdívek kotlů k4-k10 (servisní smlouva)

Knauf Integral KG Satteldorf  – servis vyzdívek spalovacích komor

CHEMES HUMENNÉ a.s. – výměna vyzdívky kotle 90T Ignifluid

Iromez s.r.o. Pelhřimov – výměna vyzdívky kotle k8 kohlbach

Štore Steel3221 Teharje – servis vyzdívky krokové pece

Spolana Neratovice a.s. – výměna vyzdívky krakovací pece

Unipetrol r.p.a. s.r.o. – vyýměna kyselinovzdorného obložení havarijních jímek na provozu HCL

DD Horní planá – výměna šnekových dopravníků , servis vyzdívky kotle pro spalování biomasy

Cement Hranice Akciová Společnost – Oprava vyzdívky linky na výrobu slínku

ŽARNOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. výměna vyzdívky kotle na biomasu

Lovochemie a.s. provedení základových konstrukcí při akci SJEDNOCENÍ NAPÁJECÍCH VOD

2019

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s. servis vyzdívek linky pro výrobu slínku (servisní smlouva)

ELEKTROPORCELÁN a.s., divize Louny a Merklín, servis vyzdívek tunelových a komorových pecí (servisní smlouva)

United Energy a.s. – servis vyzdívek kotlů k4-k10 (servisní smlouva)

ČEZ a.s. , teplárna TRMICE – generální rekonstrukce zazdívek kotle K6 včetně sušících šachet

PBS a.s. – DODÁVKA VYZDÍVKY DO NOVÉHO PARNÍHO KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY (DŘEVNÍHO ODPADU V LOKALITĚ OLSZTYN (POLSKO)

Slovnaft Bratislava – servis vyzdívek zařízení 5H101, 5H102, BA101

KERAMOST a.s. – servis vyzdívek spalovacích komor sušáren bentonitu

METAL TRADE COMAX a.s. – servis vyzdívek pecí na zpracování hliníku

UNIPETROL RPA s.r.o. – PROVEDENÍ ZÁKLADŮ KOMPRESORŮ 2302 – K02/1,2
V AREÁLU UNIPETROL, ZÁLUŽÍ 1

2020

UNIPETROL RPA s.r.o. – PROVEDENÍ KYSELINOVZDORNÝCH OBKLADŮ ODTAHOVÉHO POTRUBÍ A KOLEN APARÁTU B-801 V AREÁLU SPOLANA NERATOVICE

UNIPETROL RPA s.r.o. DEMONTÁŽ A MONTÁŽ VYZDÍVKY PECE B-801 V AREÁLU SPOLANA NERATOVICE

EURO SUPPORT MANUFACTURING CZECHIA s.r.o. – GENERÁLNÍ OPRAVA VYZDÍVEK PECÍ ZEZ Č.5 A Č.6

CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. – servis žáruvzdorných vyzdívek výrobní linky vápenky

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s. servis vyzdívek linky pro výrobu slínku (servisní smlouva)

United Energy a.s. – servis vyzdívek kotlů k4-k10 (servisní smlouva)

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – SERVIS VYZDÍVEK UHELNÉHO PARNÍHO KOTLE K1 20T

METAL TRADE COMAX a.s. – servis vyzdívek pecí na zpracování hliníku

KERAMOST a.s. – servis vyzdívek spalovacích komor sušáren bentonitu

PBS a.s. – dodávka vyzdívek a izolací kotle K5 v CHEMES a.s. HUMENNÉ při výměně tlakového celku

CENTROPROJEKT GROUP a.s. – REKONSTRUKCE SCHODIŠTĚ ZAVÁŽECÍ LINKY SUROVIN GSH V LOVOCHEMIE a.s.

SPOLCHEMIE a.s. – provedení základových konstrukcí v rámci akce – ODSOLENÍ ODPADNÍCH VOD

SAKER spol. s.r.o. – servis vyzdívky rotační bubnové pece na zpracování hliníku RP4

UNIPETROL RPA s.r.o. – LD 17081 ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI CCR -II. FÁZE_EPC , DEMONTÁŽ A MONTÁŽ VYZDÍVEK PŘI GO VYZDÍVEK VE VŠECH SEKCÍCH PECE 1392 B01 – B04

Iromez s.r.o. Pelhřimov – servis vyzdívek kotle K6

DUSLO a.s. ŠALA – servis vyzdívek rotační pece na likvidaci odpadu

STEATIT s.r.o. – generální oprava vyzdívek a ocelových konstrukcí pece č.1

PBS a.s. – dodávka vyzdívek a izolací plynového kotle K9 v CHEMES a.s. HUMENNÉ při výměně tlakového celku

OMPRO SK – dodávky vyzdívek v ramci servisu kotlů

PBS a.s. dodávky technického projektové dokumentace žárovyzdívek a izolací – projekt Uniper

OETINGER ALUMINIUM WH GmbH – kompletní dodávka a výměna vyzdívky rotační pece TRO1

OETINGER ALUMINIUM NU GmbH – kompletní dodávka a výměna vyzdívky ustalovací pece K7

MONDI ŠTĚTÍ a.s. – PM1 ECOVANTAGE ZÁKLADY PAPÍRENSKÉHO STROJE V HALE 1 NZ

2021

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s. servis vyzdívek linky pro výrobu slínku (servisní smlouva)

United Energy a.s. – servis vyzdívek kotlů k4-k10 (servisní smlouva)

CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. – servis žáruvzdorných vyzdívek výrobní linky vápenky

SAKER spol. s.r.o. – generální oprava (výměna) vyzdívky rotační bubnové pece na zpracování hliníku RP1