ŽÁRUVZDORNÉ VYZDÍVKY A IZOLACE

STRATEGIE


• Orientace na zákazníka a jeho spokojenost

• Orientace na kvalitní, loajální a motivovaný tým pracovníků

• Eliminace činností bez přidané hodnoty

• Implementace konceptu „štíhlé výroby“

• Centralizace nezbytných podpůrných činností

• Implementace efektivních IS/ICT řešení včetně nástrojů projektového controllingu

• Eliminace prostoru pro nestandardní chování zaměstnanců na úkor projektu