ŽÁRUVZDORNÉ VYZDÍVKY A IZOLACE

TECHNOLOGIE

–  vyzdívky z tvarového materiálu:

–  vyzdívky z hutných žárobetonů litých do bednění

–  vyzdívky z hutných žárobetonů instalované metodou suché torkretace:

Touto metodou instalujeme vyzdívky z hutných žárobetonů s hydraulickou vazbou (i LCC žárobetony),  žárobetony  chemickou vazbou (těchto se užívá zejm. při rychlých opravách protože umožňují rychlé uvedení agregátu znovu do provozu).

Torkretaci žárobetonů s hydraulickou i chemickou vazbou provadíme jak za bežných teplot okolí, tak za vysokých teplot bez nutnosti agregát odstavit (torkret za tepla). 

–  tepelné izolace instalované z tvarových i netvarových lehčených izolačních materálů

–  vláknité vyzdívky

Rohožemi , lamelami , moduly , deskami

–   aplikace plastických materiálů

Dusáním